یادداشت/

بازگشت قدرت به مردم با تحقق‌ ایده شهرداری شیشه ای

1400/03/20 - 13:02 - کد خبر: 45401
محمد زینالی

نصر: امروزه مفهوم پاسخگویی در ادبیات مالی جایگاه ویژهای دارد؛ درخواستهای فزاینده با هدف روشنگری مباحث مالی و عملکردی نهادهای شهری از سوی شهروندان، بیانگر گرایش جهانی به سوی تبیین الگوی شهرداری شیشهای است.

ایده  کلی شهرداری تمام شیشه ای این است: همه داده ها و اطلاعاتی از شهرداری که درحال حاضر در دسترس شورای شهر قرار دارد یا طبق قانون می تواند در اختیار شورای شهر قرار داشته باشد، از طریق یک سامانه آنلاین در اختیار همه شهروندان قرار گیرد. این داده ها و اطلاعات میتواند شامل میزان بودجه و نحوه هزینه کرد آن، نحوه واگذاری پروژه های بالای یک میلیارد تومان، به مرور زمان پروژه هایی با هزینه پایین تر، مجوزها و کاربری ها و دیگر داده ها و اطلاعات مشابه است، همچنین انتشار علنی مذاکرات شورا و انتشار علنی رای تک تک اعضا در مباحث مختلف.
اگر ما قصد داریم به شکل جدی با مقوله فساد و رانت خواری در مدیریت شهری تبریز مبارزه کنیم باید به سمت تحقق این ایده حرکت کنیم.
این طرح مزایای زیادی دارد از جمله اینکه حاوی یک اقدام عملی مشخص است برخلاف بسیاری از برنامه هایی که حاوی
جملاتی کلی هستند و بیشتر ناظر بر ارزش ها، خط مشی ها و سیاست های کلی هستند تا اقدامات عملی مشخص و سنجش پذیر.
همچنین تلاش برای تحقق این برنامه برای اعضای شورای شهر امکانپذیر است و وعده اش فراتر از امکانات و اختیاراتشان نیست چون دارند از جیب خودشان یعنی همان اطلاعات در اختیارشان خرج می کنند نه بیشتر. مزیت دیگر این طرح این است که ناظر به تغییرات بلندمدت و پایدار است به طوری که بعد از اتمام عضویت اعضایی که این برنامه را محقق کرده اند، وضعیت به سادگی قابل بازگشت به وضعیت پیشین عضویت این اعضا نباشد.
درواقع راه انداختن سامانه آن لاین حاوی اطلاعات به روز مرتبط با حوزه های مختلف مدیریت شهری، تغییری است که اعضای دوره بعد هم ناچار از تن دادن به آن هستند حتی اگر اعتقادی به این میزان شفافیت نداشته باشند اما توان برچیدن بساط این سامانه و پرداخت هزینه اجتماعی همراه با آن نخواهند داشت.

به قلم محمد زینالی- کاندیدای انتخابات ششمین دوره شورای شهر تبریز
انتهای پیام/

پژوهشیار