گزارش/

قاتل جنگل های ارسباران شناسایی شد+ تصاویر

1400/03/18 - 08:58 - کد خبر: 45240
پروانه ابریشم‌باف ناجور

نصر: پروانه ابريشم باف ناجور يا پروانه كولي Lymantria dispar آفتي بسيار خطرناك و پلي فاژ است كه در دنيا بيش از 500 گونه ميزبان گياهي براي آن شناخته شده است.

به گزارش نصر، با وجود گستردگي ميزبان هاي آفت، تعدادي از آن ها ميزبان ترجيحي آفت بوده و برخي ديگر در شرايط انبوهي مورد تغذيه قرار مي گيرند. از ميزبان هاي پهن برگ آن بلوط، راش، ممرز، توسكا، نارون و از سوزني برگان سرو نقره اي، سرو خروسي، كاج سياه و كاج رادياتا را مي توان نام برد.  در خيلي از نقاط دنيا بيشترين خسارت آن به جنگل هاي بلوط وارد مي شود و در هر 8-6 سال يكبار به تناوب حالت طغياني پيدا مي كند كه هر دوره طغياني آن حداقل سه سال بطول مي انجامد و بدين ترتيب خسارت هاي شديدي را به درختان ميزبان وارد مي كند.
میزبان: گونه‌های مختلف گیاهان جنگلی و باغی به ویژه درختان بلوط.
مناطق انتشار: در ايران تاكنون از استان هاي آذربايجان شرقي، گلستان، تهران، خراسان، فارس، كهكيلويه و بوير احمد، كردستان، كرمانشاه و گيلان گزارش شده است.
نوع خسارت: لاروها تمام سطح برگ تغذیه می‌کنند. در طغيان هاي شديد آفت ابريشم باف ناجور با توجه به از بين رفتن برگ هاي اغلب گياهان و مشكلات اقتصادي و اكولوژيكي، آزار و اذيت هاي اجتماعي نيز براي ساكنين محل هاي آلوده از نظر ورود لاروها به اماكن و نيز حساسيت زا بودن موهاي بدن لاروها ايجاد مي شود.
مراحل خسارت‌زای آفت: فقط لاروها با تغذیه از برگ‌ها منجر به ایجاد خسارت می‌شوند.
ریخت شناسی:
تخم: تخم ها به شكل كروي به قطر يك ميلي متر و به رنگ خاكستري مايل به زرد. سطح تخم ها با موهاي زرد انتهاي شكم ماده پوشيده مي شوند.
لارو: لارو سن اول خاكستري مايل به سياه رنگ بوده و لاروهاي سنين بعدي بدن سياهرنگ با تزئينات رنگي مختلف شامل لكه ها و موهاي قرمز، آبي و زرد مي باشد. از مشخصات عمده اين لاروها پرمو بودن و وجود دو رديف برآمدگي آبي رنگ در پنج بند اول و دو رديف برآمدگي قرمز رنگ در شش رديف بعد از آنهاست.
حشره کامل:
حشره كامل نر برنگ قهوه اي با بال هاي گسترده بعرض حدود 15 ميلي متر بوده و در روي بال هاي جلوي آن نوارهاي تيره بصورت خطوط منكسر وجود دارد. پروانه ماده سفيد رنگ مايل به زرد با بال هاي گسترده است. شكم حشره ماده متورم و پوشيده از موهاي ريز نارنجي رنگ است كه در حين تخم گذاري روي دستجات تخم را با آن موها مي پوشاند.
سيكل زندگي آفت: اين آفت در اغلب نقاط ايران يك نسل در سال داشته و به صورت دستجات تخم پوشش داده شده با موهاي زرد رنگ زمستان گذراني مي كند. از اواخر تير ماه حشرات كامل پروانه ظاهر شده و 5-3 روز بعد از جفت گيري تخم ريزي آن ها شروع مي شود.
 
روش هاي مبارزه با آفت
کنترل بیولوژیک: با توجه به تنوع دشمنان طبيعي آفت روش كنترل زيستي، رايج ترين شيوه كنترل آفت به صورت طبيعي و كاربردي است. بطوري بدنبال طغيان هاي آفت جمعيت دشمنان طبيعي آن افزايش يافته سبب كاهش شديد جمعيت آفت مي شوند. همچنين براي كاهش خسارت آفت در مواقع طغياني برخي از دشمنان طبيعي كه امكان پرورش آزمايشگاهي و توليد انبوه دارند، مورد استفاده كاربردي بر عليه آفت قرار مي گيرند.
در ايران نيز تعداد زيادي از دشمنان طبيعي آفت در مناطق مختلف كشور پراكنده هستند اما تا كنون در برنامه هاي كنترل آن تنها از باكتري كشنده حشرات بنام باسيلوس تورينژينسيس تحت عنوان حشره­كش بيولوژيكي  )با اسامي تجارتي لپينوكس، دايپل يا باكتوسپئين(  استفاده شده است.
مبارزه فرمونی:
فرمون جنسي مصنوعي آفت پروانه ابريشم باف ناجور با نام ديسپارلور تهيه شده است و براي جلب حشرات نر مؤثر مي باشد. اين ماده با دو هدف بررسي انبوهي جمعيت آفت و بدام انداختن حشرات نر براي ايجاد اختلال در فعاليت جفت گيري آفت و در نهايت براي كاهش جمعيت آن مورد استفاده قرار مي گيرد.
مبارزه مكانيكی:
جمع آوري دستجات تخم

گزارش از احمد بایبوردی
انتهای پیام/

پژوهشیار