دلنوشته فرزند شهید حاج علی نوبخت برای پدرش/

بغلم کن پدرم...

1400/03/12 - 11:52 - کد خبر: 45025
فرزند شهید

نصر: فرزند شهید حاج علی نوبخت که سال ۱۳۹۴ در اثر شدت جراحات شیمیایی دوران دفاع مقدس به یاران شهیدش پیوست؛ دلنوشته ای زیبا برای پدرش نوشت.

آنقَـدَر وسوسه دارم کـه نگـو . . .
تـو کجایـی پدرم . . ؟!
آنقَـدَر حـسـرت دیـدار تـو دارم کـه نگـو . . .
بسکه دلتنگ تو ام ، از سـر شـب تـا حــالا . . .
آنقَـدَر بوسـه تصویـر تـو دادم کـه نگـو . . .
جـان مـن حــرف بـزن !
امــر بفـرمـا فـرمانـده مـن !
آنقَـدَر گـوش به فـرمان تـو هسـتم کـه نگـو . . .
کوچـه پـس کوچه‌ی این شـهر پـر از تنهـاییسـت
آنقَـدَر بـی تـو در ایـن شـهـر غریبـم کـه نگـو . . .
پـدر اِی یـاد تـو آرامش مـن . . . !
اِمشـب از کـوچه‌ی دلتنگـیِ مـن میگذری؟!
جـان مـن زود بیـا
بغلـم کـن پـدرم . . .
آنقَـدَر حسـرت آغـوش تـو دارم کـه نگـو . . .
بـه خــدا دلتنگـم !
رو به رویـم بِنِشینی کــافیسـت
هـمـه دنیـا به کنــار . . .
گـرچـه از دور ولـی ، مـن تو را میـبوسـم
یـادتـ گــرامـی ، روحـت شـاد شهـید مـن
انتهای پیام/

پژوهشیار