عضو شورای اسلامی شهر تبریز مطرح کرد:

تا تعیین تکلیف نهایی و رفع اتهام من نمی توانستم به آقای دبیری رای دهم

1399/05/19 - 16:50 - کد خبر: 24809
سونیا اندیش

نصر: عضو شورای اسلامی شهر تبریز گفت: ما نمایندگان مردم هستیم و مردم خواستار شفافیت، عدالت محوری و فساد ستیزی هستند؛ بنده بخاطر احترام به رای مردم شریف تبریز که از طرف آنها وکیل مردم در پارلمان شهری هستم و از طرفی بخاطر احترام به عملکرد دستگاه های نظارتی و قضایی، تا تعیین تکلیف نهایی و رفع اتهام نمی توانستم به آقای دبیری رای دهم.

به گزارش نصر، "سونیا اندیش" در گفتگوی تلفنی با خبرنگار نصر در ارتباط با انتخابات امروز هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تبریز، گفت: ما نمایندگان مردم هستیم و مردم خواستار شفافیت، عدالت محوری و فساد ستیزی هستند، بنده بخاطر احترام به رای مردم شریف تبریز که وکیل آنها در پارلمان شهر هستم و ازطرفی بخاطر احترام به عملکرد دستگاه های نظارتی و قضایی، تا تعیین تکلیف نهایی و رفع اتهام نمی توانستم به آقای دبیری رای دهم.
وی ادامه داد: ریاست شورا پست مهمی است چون ریاست شورا برآیند نظرات و تصمیمات مردم تبریز است و از این جهت ما هم بعنوان اعضای شورا باید پاسخگو و امانت دار رای مردم باشیم.
وی افزود: من بخاطر امانت داری از رای مردم و حفظ حرمت دستگاه های نظارتی ترجیح دادم نه به ریاست شورا رای دهم و نه به عنوان جانشین ریاست شورا در انتخابات هیئت رئیسه کاندیدا شوم.
اندیش در پایان اضافه کرد: وقتی از ریاست منتخب شورا، از طرف دستگاههای نظارتی رفع اتهام نشده است، چگونه باید کاندیدای نایب رئیسی می شدم؟
انتهای پیام/

پژوهشیار