کمیته انضباطی اعلام کرد:

محکومیت تراکتور و پرسپولیس به برگزاری بازی بدون تماشاگر

1398/12/25 - 12:20 - کد خبر: 16644
تراکتور، داور

نصر: باشگاه پرسپولیس و تراکتور تبریز به دلیل تخلف هوادارانش در دیدار هفته هفدهم، به ترتیب یک میلیارد ریال و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی شدند. هر دو تیم یک جلسه محرومیت از حضور تماشاگر به عنوان میزبان برابر یکدیگر محکوم شدند.

به گزارش نصر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رای خود را در خصوص دیدار پرسپولیس و تراکتور تبریز از هفته هفدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال صادر کرد.

در خصوص اتفاقات دیدار بین دو تیم پرسپولیس تهران و تراکتور تبریز از هفته هفدهم لیگ برتر پس از دعوت این کمیته از متخلفین این دو تیم در جلسه جداگانه و پس از بررسی و استماع دفاعیات طرفین، اعضا این کمیته با اتفاق آرا نسبت به افراد متخلف بدین شرح رأی خویش را صادر کرد:

۱- در مورد عمل «اشکان دژاگه» با بررسی و بازبینی فیلم‌های موجود، تعداد فحاشی‌های طرفداران باشگاه پرسپولیس به او و نظر به دفاعیات و فقدان سابقه از سوی مشارالیه وفق ماده ۹۵ رأی برائت «اشکان دژاگه» را صادر و اعلام می‌دارد.

۲- در مورد تخلفات صورت گرفته از سوی «محمدرضا خانزاده»، بازیکن تیم تراکتور و نظر به بازبینی فیلم مسابقه و گزارش مقامات رسمی و دفاعیات ایشان در جلسه رسیدگی تخلف صورت گرفته مصداق بند ج ماده ۵۴ مقررات انضباطی بوده و با اعمال ماده ۹۳ همین مقررات به لحاظ فقد سابقه با تبدیل محرومیت، او به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم  می‌شود.

۳- در مورد تخلف صورت گرفته از سوی «ساکت الهامی» و پس از بررسی فیلم مسابقه و گزارش مقامات رسمی مسابقه و دفاعیات او در جلسه رسیدگی تخلف صورت گرفته از سوی مشارالیه را مصداق بند سه ماده ۸۹ مقررات انضباطی دانسته و با عنایت به فقد سابقه و با اعمال ماده ۹۳ همین مقررات با تبدیل محرومیت، «ساکت الهامی» به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

۴- در مورد تخلفات صورت گرفته از سوی «شجاع خلیل‌زاده» بازیکن تیم پرسپولیس و نظر به بازبینی فیلم مسابقه، گزارش مقامات رسمی و دفاعیات او در جلسه رسیدگی تخلف صورت گرفته از سوی مشارالیه مصداق بند ج ماده ۵۴ مقررات انضباطی دانسته و «شجاع خلیل‌زاده» را ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌شود.

قابل ذکر است که چنانچه این رأی قطعی صادر گردد یک جلسه محرومیت تعلیقی مشارالیه در هفته چهارم لیگ نیز در اولین بازی رسمی لیگ برتر اعمال خواهد شد.

 ۵- در مورد تخلفات تماشاگران منتسب به باشگاه پرسپولیس و پس از بازبینی فیلم‌ها و عکس‌ها و بررسی گزارش مقامات رسمی مسابقه، تخلفات تماشاگران پرسپولیس محرز بوده و وفق مواد ۸۵ و ۸۶ مقررات انضباطی باشگاه پرسپولیس را به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک جلسه محرومیت از حضور تماشاگر بعنوان میزبان در مسابقه لیگ برتر و در بازی با تراکتور محکوم می‌کند.

۶- در مورد تخلفات تماشاگران منتسب با باشگاه تراکتور، پس از بازبینی فیلم‌ها و عکس‌ها و بررسی گزارش مقامات رسمی مسابقه، تخلف تماشاگران منتسب محرز بوده و وفق مواد ۸۵ و ۸۶ مقررات انضباطی باشگاه تراکتور را به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و یک جلسه محرومیت از حضور تماشاگران بعنوان میزبان و در مسابقه لیگ برتر در بازی با پرسپولیس محکوم می‌نماید.

این رأی بغیر از بند یک و سه در باقی بندها در مهلت یک هفته پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم استیناف است.

دیدار پرسپولیس و تراکتور در هفته هفدهم لیگ برتر با برتری دو بر صفر سرخ‌پوشان تهرانی خاتمه یافت.
انتهای پیام/

پژوهشیار