مرکز آمار ایران اعلام کرد؛

۷۱ میلیون راس جمعیت دام سبک در اسفند ماه سال ۱۴۰۲

1403/01/25 - 12:37 - کد خبر: 111306
گوسفند، دام

نصر: مرکز آمار ایران اعلام کرد: بر اساس نتایج حاصل از طرح آمارگیری اندازه‌گیری فصلی تعداد و تولیدات دام سبک، در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ تعداد دام سبک موجود در دامداری‌های کشور ۷۱.۱۶ میلیون راس برآورد شده است.

به گزارش نصر، بر اساس نتایج حاصل از طرح آمارگیری اندازه‌گیری فصلی تعداد و تولیدات دام سبک، در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ تعداد دام سبک موجود در دامداری‌های کشور ۷۱.۱۶ میلیون راس برآورد شد که شامل ۵۳.۶۶ میلیون راس «گوسفند و بره» و ۱۷.۵۰ میلیون راس «بز و بزغاله» است.
در زمستان سال ۱۴۰۲ تعداد ۴.۳۹ میلیون راس دام سبک در دامداری‌ها در حال پروار بوده است که شامل ۳.۳۹ میلیون راس «گوسفند و بره» و یک میلیون راس «بز و بزغاله» می‌باشد.
تعداد «بره» متولد شده در فصل زمستان سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۳.۱۱ میلیون راس و تعداد «بزغاله» متولد شده نزدیک به ۳.۶۵ میلیون راس بوده است.
انتهای پیام/

پژوهشیار