مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خبر داد:

رتبه دوم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی در اجرای پروژه‌های عمرانی

1402/10/26 - 14:50 - کد خبر: 106928
حجت الله سروری

نصر: مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی از کسب رتبه دوم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی در اجرای پروژه‌های عمرانی سال گذشته خبر داد.

به گزارش نصر، حجت اله سروری با اعلام این خبر گفت: بر اساس ارزشیابی کارگروه نظارت شورای فنی استان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی رتبه دوم اجرای پروژه‌های عمرانی سال گذشته را کسب کرد.
وی افزود: رتبه دوم بنیاد مسکن آذربایجان شرقی در اجرای پروژه‌های عمرانی بر اساس پنج شاخص کیفیت اجرا، دستیابی به اهداف یک ساله، درصد تحقق خاتمه، نحوه اجرا و روش ارجاع کار به دست آمده است.
وی ادامه داد: عملکرد دستگاه‌های اجرایی با توجه به شاخص‌های پنج گانه مذکور بیانگر آن است که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با امتیاز ۶۸.۸۰ درصد رتبه دوم را در بین دستگاه‌های اجرایی کسب کرده است.
سروری گفت: ۳.۵۶ درصد طرح های عمرانی استان در سال گذشته به صورت امانی اجرا شده که بالاترین اعتبار طرح‌های امانی با ۲.۱۸ درصد به بنیاد مسکن استان تعلق دارد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه بر اساس اطلاعات حاصل از بازدیدهای نظارتی بر ۴۷۹ طرح، میزان دستیابی به اهداف یک ساله در سطح استان ۵۴.۳۷ درصد بوده است، تصریح کرد: اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این خصوص نیز با ۶۴.۵۹ درصد رتبه دوم را به دست آورده است.
وی با بیان اینکه میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی در طرح های عمرانی سطح استان در سال گذشته به میزان ۵۷.۴۸ درصد بوده است، گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با ۷۲.۵۷ درصد بالاتر از سایر ادارات کل از وضعیت مطلوبی برخوردار است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی میانگین مدت اجرای طرح‌های عمرانی خاتمه یافته استان در سال گذشته را ۴.۴۳سال اعلام کرد و افزود: میانگین مدت اجرای طرح‌های بنیاد مسکن استان ۱.۵۵ سال بوده است که از این نظر رتبه اول استان به بنیاد مسکن رسیده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی، وی گفت: ۸۱ درصد طرح‌های این بنیاد کیفیت عالی و خوب داشته که در این زمینه حائز رتبه دوم شده‌ایم.
انتهای پیام/

پژوهشیار