گزارش تصویری/

تصاویر | ورزش صبحگاهی در ائل گولی

تصاویر | ورزش صبحگاهی در ائل گولی

نصر: در این روزها که کرونا جهان را در قرنطینه و محدودیت ها احاطه کرده هستند برخی از شهروندان که همچنان ورزش صبحگاهی آن هم در محیط طبیعی و بسیار با صفای ائل گولی (شاهگلی) را ترک نکرده اند.

1400/05/01 - 15:20 - 47828
دانلود


ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار