/اطلاع رسانی/ مدیرعامل تولیدات سیم و کابــل "تبریــز هــادی" عنوان کرد:

نبود ثبات اقتصادی اصلی ترین چالش تولیدکنندگان

1398/08/09 - 16:30 - کد خبر: 5276 نسخه چاپی

نصر: مدیرعامل تولیدات سیم و کابــل "تبریــز هــادی" گفت: نبود ثبات اقتصادی و ارزی یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی تولید کنندگان می باشد که این چالش باعث می شود تولید کنندگان از مسیر هدف خود دور باشند.

به گزارش نصر، کاظم صراف، مدیرعامل تولیدات سیم و کابــل "تبریــز هــادی" در گفتگو با نصر درخصوص فعالیت های این مجموعه گفت: تولیدات  سیم و کابــل تبریــز هــادی بعد از انقلاب اسلامی در شمال غرب کشور با هدف تولید انواع سیم و کابل برای برطرف کردن نیازهای داخل و رقابت با بازار جهانی شروع به فعالیت کرد.
وی ادامه داد: در اولیــن ســال فعالیت مجموعه توانسیتم ماشــین آلات تولید را نصــب و بــه بهــره بــرداری برســانیم که بــه علــت توجــه مدیریت به کیفیــت کالا از ابتــدا همــه محصــولات خــود را مطابق اســتانداردهای ملــی و جهانی تولیــد و عرضــه نمــوده کــه در ایــن راســتا بــا پیــاده ســازی سیســتمهای مدیریــت موفــق بــه اخــذ گواهینامــه هــای کیفیــت و ایمنــی ISO از کشــور آلمــان گردیــد بطوریکــه در کمتریــن زمــان توانســت بیشــتر مشــتریان خــود را از متخصصیــن و کارشناســان ایــن صنعــت داشــته باشــد.
کاظم صراف اذعان داشت: قسمت آر اند دی  کارخانه با مدیریت نیروهای انسانی متخصص و تحصیل کرده پشتیبانی شده که این نکته توانسته موجب شود تا نظر بیشتر مشتریان را جلب کند.
مدیرعامل تولیدات سیم و کابــل "تبریــز هــادی" ادامه داد: در این مجموعه امروز توانسته ایم تولیدات خود را به 250 نوع برسانیم.
وی به میزان تولیدات مجموعه اشاره کرد و گفت: میزان تولیدات سالانه مجموعه بیش از 800 تن سیم مسی روپوشدار و 200 تن کابل آلومینیوم است.
صراف ادامه داد: سیم های افشان، سیم های میله ای تک لا، سیم های بند تخت کابل های افشان، کابل های افشان ساده و شیلد دار، کابل کنترل گرد و تخت و انواع سیم های شبکه و ... برخی از تولیدات این مجموعه می باشد.
وی درخصوص ظرفیت تولید کارخانه گفت: ظرفیت تولید کارخانه با توجه به میزان مصرف و درخواست مشتریان قابل تغییر است و این توانایی را داریم که همه مشتریان را در داخل کشور راضی نگه بداریم.
صراف درخصوص صادرات مجموعه سیم و کابــل "تبریــز هــادی" گفت: این مجموعه به صورت غیر مستقیم به کشور های عراق و آذربایجان صادرات دارد.
وی به میزان اشتغال زایی مجموعه اشاره کرد و گفت: میزان اشتغال مجموعه به صورت مستقیم 50 الی 60 نفراست و حدود 350نفر به صورت غیر مستقیم با این مجموعه در ارتباط می باشند.
وی به چالش های تولید اذعان داشت و گفت: نبود ثبات اقتصادی و ارزی یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی تولید کنندگان می باشد که این چالش باعث می شود تولید کنندگان از مسیر هدف خود دور باشند.
وی ادامه داد: این چالش اساسی باعث می شود بیشتر اهداف معین برای سیر صعودی وضعیت کارخانه با کندی پیش رود و از طرفی نمی توان با خرید دستگاه های روز دنیا محصولات و تولیدات را با کیفیت بازار جهانی ارائه کرد.
صراف خاطرنشان شد: دیگر چالش اساسی موجود برای سایر سرمایه گذاران، عدم وجود ثبات روابط سیاسی مابین ایران و کشورهای همسایه می باشد چرا که روابط سیاسی برای میزان سرمایه گذاری تولید کنندگان بسیار مهم می باشد چرا که نمی توانیم با کشورهای مختلف دنیا صادرات خود را انجام دهیم.
مدیرعامل تولیدات سیم و کابــل "تبریــز هــادی" در ادامه به کم لطفی وزرات صنایع و معادن در خصوص معرفی محصولات داخلی به مشتریان و جلوگیری از واردات محصولات تولید داخل اشاره کرد و گفت: باید مسئولین وزرات برای شناساندن و معرفی کردن محصولات داخلی بیشتر تلاش کنند تا مشتریانی که بدون اطلاع از تولیدات با کیفیت داخلی به واردات محصولات کم کیفیت خارجی اقدام می کنند جلوگیری شود.
وی در پایان به انتخاب شدن این واحد به عنوان واحد نمونه کیفی از سوی اداره کل استاندارد اشاره کرد و گفت: ما از اول برای تولید محصولات با کیفیت تلاش فراوان کرده ایم و امروز شاهد به ثمر رسیدن این تلاش می باشیم و خدا را بسیار شاکریم، این واحد بسیار کم اتفاق افتاده است که جنس برگشتی از سوی مشتریان را داشته باشد و این بر اعتماد مشتریان ما افزود است.

انتهای پیام/

نبود ثبات اقتصادی اصلی ترین چالش تولیدکنندگان نصر


نظرها بسته شده اند

نمایش 0 نظر

پژوهشیار