//اطلاع رسانی//

فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار سازمان مدیریت پسماند

1400/03/13 - 11:29 - کد خبر: 45086 نسخه چاپی

نصر: به منظور توسعه شیوه های تشویق سرمایه گذاری و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح های توسعه و عمران شهری مصوب جلسه فوق العاده مورخه 27/3/93 شورای محترم اسلامی شهر و بر اساس مصوبه بند سوم دهمین جلسه هیأت عالی سرمایه گذاری مورخ 08/02/1400 شهرداری تبریز در نظر دارد برای پروژه های مشروحه زیر از طریق فراخوان عمومی متقاضیان مشارکت را شناسایی نماید.

به گزارش نصر، متقاضیان می توانند طرح پیشنهادی خود را به همراه آنالیز هزینه و درآمد ، توانمندی مالی، رزومه کاری و سهم الشرکه پیشنهادی برای شهرداری را به مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز واقع در تبریز-باغ صبای تبریز شماره تماس 04135249791 و نمابر 35234006 تحویل و شماره دبیرخانه دریافت نمایند.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادهای رسیده مختار است . تاریخ آخرین مهلت ارسال مدارک ، پایان وقت اداری روز شنبه 29/3/1400 (ساعت 30/13) به پیشنهادات رسیده بعداز تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد.شرکت در فراخوان هیچگونه حق و حقوقی به هر نحو برای شرکت کنندگان ایجاد نمی نماید.
حوزه سازمان مدیریت پسماندهای کلانشهر تبریز
1-ساماندهی و بازیافت پسماندهای عمرانی
2-ساماندهی و بازیافت پسماندهای الکترونیکی
3-استحصال بیوگاز از زباله گاه قدیم تبریز
4-جمع آوری و بازیافت لاستیک های فرسوده
5-سامانه هوشمند جمع آوری زباله
6-سامانه هوشمند تفکیک از مبدأ و مقصد
7-مدیریت هوشمند دفع

روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز
انتهای پیام/
 فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار سازمان مدیریت پسماند نصر

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار