کد خبر :   68356  | تاریخ خبر : 1396/01/29  | ساعت : 11:43
یادداشت/

چرا لازم است شورای شهر "سیاسی" باشد


نصر: بنا بر یک اصل اساسی در حوزه مطالعات انسانی و اجتماعی، همواره تاکید گذاشتن بر روی یک قسمت خاص از موضوع مورد مطالعه ، در واقع تعیین مسیر و معنای کلی موضوع است . بر همین اساس و با توجه به اصول موجود در قانون اساسی در ارتباط با " شورای اسلامی شهر و روستا" ،تاکید و بسط هریک از این اصول تعریفی خاص از "شورا"  را به دست خواهد داد

با نقد و نظر به ادوار گذشته در تاریخ کوتاه شکل گیری این نهاد در ایران یعنی از سال 76 تا کنون، این مساله به ذهن می آید که  لازم و بایسته است تعریفی که "شورای شهر" را تبدیل به "شورای شهرداری" می کند رها کرده و  باز تعریفی جایگزین برای آن لحاظ شود؛چرا که "تعریف حال حاضر" به چهار دوره قبلی شورا  سمت و سویی اجرایی بخشیده است تا جایی که  انتخاب هر باره مجموعه ای از تکنوکرات مانند متخصص پزشکی و مهندسی ،کیفیت نظارتی و بالا دستی این شورا در نظام حاکمیتی شهر را تقلیل داده و کم ارزش کرده است. از طرف دیگر به گواه کارشناسان در این چهار دوره، حتی" هدف قلب شده عمرانی" نیز در نظام کلانشهری، شهری و روستایی به جایگاهی قابل اعتنا نرسیده است. بر همین اساس به نظر می رسد  برای برون رفت از این مشکل، "نخبگان شهری" برای دوره پیش رو نیازمند بازخوانی جایگاه شوراهای شهر در قانون اساسی کشور باشند . اینگونه جایگاهی که اهمیت شورا را نه صرفا در تسریع ساخت سرویس های بهداشتی و پل های عابر ، بلکه در اهمیت آن به تفوق دادن نهاد بر خاسته از جمهور  بر نهاد غیر انتخابی و انتصابی در "جمهوری اسلامی" میداند، مورد تاکید قرار خواهد گرفت.

بیشک زیست در محیط شهری ای که تنها سازو کار نظارت و تاثیر بر روی نهاد های غیر انتخابی اش چون صدا و سیما ، اداره ارشاد و ... تنها از طریق امکان هایی غیر بومی چون سازو کار درونی  خود نهادها ، نماینده های مجلس، سازمان های بازرسی و ....است، نیازمند به "شورایی سیاسی" دارد که حد اقل بتواند باعث افزایش " مطالبه گری شهری" و "تاثیر گزاری محلی" در برابر دیگر نهاد های انتصابی  همچون فرمانداری، استانداری و... شود.

و این امکان مورد نظر نیازمند ورزیدگی در "توانایی سیاسی منتخبان" است چرا که تخصص و رزومه های بی بدیل پزشکی  و مهندسی پتانسیل مطلوبی برای موثر کردن و تاکید گزاشتن بر روی اصل 103 قانون اساسی نخواهد داشت.

امیر رضا منشی

انتهای پیام/